Steenhouwersgroep "De Breukrand"

Steenhouwersgroep "De breukrand". De naam is gekozen omdat de beeldhouwers uit Nistelrode en omgeving komen. Nistelrode ligt vlakbij een aantal geologische bijzonderheden, zoals breuklijnen, slenken en horsten. De aardkorst en met name de steen vertoont breuken en lijnen, dit heeft geleid tot de naam : "De Breukrand".

Vijf beeldhouwers van de steenhouwersgroep zijn de uitdaging aangegaan om binnen 1 week uit onbewerkte steen ieder een beeldhouwwerk te maken. Elk beeld vanuit de eigen creatieve gedachte en vormgeving van de beeldhouwer. Galerie De Elborgh zorgde voor ruimte, eten, drinken en slaapplaatsen.
De steenhouwersgroep werkte van 9 tot en met 14 september ononderbroken, want de beelden worden vanaf 14 september tijdens de nieuwe expositie getoond.
Hieronder volgt een impressie van de afgelopen steenhouwersweek. De gemaakte beeldhouwwerken, en nog veel meer beelden, zijn tot en met 3 november te bekijken.

Verder exposeren: